ΟΙ METALLICA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ IF DARKNESS HAD A SON

Το επίσημο μουσικό βίντεο των Metallica για το “If Darkness Had a Son”, από το άλμπουμ “72 Seasons” που θα κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου 2023 μολις δημοσιεύτηκε.

72 Seasons,. Τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας που διαμορφώνουν τον αληθινό ή τον ψεύτικο εαυτό μας. Η έννοια ότι μας είπαν “ποιοι είμαστε” οι γονείς μας. Μια πιθανή κατηγοριοποίηση γύρω από το τι είδους προσωπικότητα είμαστε. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι η συνεχής μελέτη αυτών των βασικών πεποιθήσεων και πώς επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο σήμερα. Μεγάλο μέρος της ενήλικης εμπειρίας μας είναι αναπαράσταση ή αντίδραση σε αυτές τις παιδικές εμπειρίες. Φυλακισμένοι της παιδικής ηλικίας ή απελευθέρωση από αυτά τα δεσμά που κουβαλάμε”, σχολιάζει ο Hetfield.

English Version below

Metallica’s official music video for “If Darkness Had a Son,” from the album “72 Seasons” available April 14th, 2023.

“72 seasons. The first 18 years of our lives that form our true or false selves. The concept that we were told ‘who we are’ by our parents. A possible pigeonholing around what kind of personality we are. I think the most interesting part of this is the continued study of those core beliefs and how it affects our perception of the world today. Much of our adult experience is reenactment or reaction to these childhood experiences. Prisoners of childhood or breaking free of those bondages we carry,” comments Hetfield.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.