FORBIDDEN SEED – ON BLACKEST WINGS, SHADOW OF THE CROW Pt I (STEEL GALLERY)

Απόγευμα Κυριακής και είμαι καλεσμένη των FORBIDDEN SEED και πιο συγκεκριμένα του Κωνσταντίνου Μάρη για αποκλειστική πρώτη ακρόαση του τρίτου άλμπουμ τους. Concept album με θέμα το Κοράκι(The Crow) τόσο την ταινία όσο και το κόμικ. Πρόκειται για το πρώτο από δύο μέρη με τον τίτλο On Blackest Wings, Shadow of the Crow Pt. I που κυκλοφορεί την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου από τη Steel Gallery.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης της κιθάρας Kosta Vreto (WARDRUM) κάνει guest περάσματα σε τρία τραγούδια αλλά επιπλέον κάνει την ενορχήστρωση στα ορχηστρικά και χορωδιακά μέρη του άλμπουμ μαζί με τον Sakis Bandis (HORIZON’S END, HAIL SPIRIT NOIR). Την παραγωγή έχει επιμεληθεί ο Kosta Vreto μαζί μες τον ιθύνοντα νου, κιθαρίστα και τραγουδιστή της μπάντας Constantin Maris, στο LittleBig Studio, στη Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με την παραγωγή θα πούμε ότι παρόλο που υπάρχουν ορχήστρες για πρώτη φορά για τους FORBIDDEN SEED αυτές είναι αρκετά «πίσω» ενώ ο ήχος είναι έντονα κιθαριστικός με τις κιθάρες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ερμηνευτικά ο Κωνσταντίνος στα φωνητικά έχει εξελιχθεί αρκετά και έχει αφήσει πίσω του την έντονη επιρροή που τον ακολουθούσε μέχρι και τώρα του Matt Barlow. Η ερμηνεία του ίσως για πρώτη φορά να έχει και αναφορές στον αγαπημένο του David Bowie. Μουσικά οι συνθέσεις είναι σαν υβρίδιο ανάμεσα στους Savatage και Evergrey, ίσως και λίγο Kamelot, με τις μπαλάντες του άλμπουμ να θυμίζουν έντονα WASP.

Εκτός από τον Κώστα Βρετό (που δεν τον λες ακριβώς και guest) στην παρουσία του στο άλμπουμ το άλμπουμ έχει εμπλουτιστεί με την παρουσία της Ρούμπη Μπουζιώτη, του Δημήτρη Γκουτζiαμάνη, του Σάκη Μπαντή και του Άγγελου Γερογιάννη.

Η αφήγηση της ιστορίας, τόσο συνθετικά όσο και στιχουργικά, είναι πολύ καλά ισορροπημένη με το αποτέλεσμα να έχει μια πολύ καλή ροή. Οι συνθέσεις είναι καλοδουλεμένες και τα «θεατρικά» στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό της ιστορίας δεν «φορτώνουν» το τελικό αποτέλεσμα αλλά το εξυπηρετούν. Σε σύνολο είναι μια δουλειά πολύ φιλόδοξη ως σύλληψη που το αποτέλεσμά της βγήκε πολύ καλό τηρουμένων των αναλογιών και των μέσων που είχε η μπάντα.

On Blackest Wings, Shadow of the Crow Pt. I tracklist

01 Awakening
02 On Feathered Wings
03 I Am
04 Murderers Among Us
05 Clown
06 Paint your Face
07 Victims Aren’t We All
08 Greed (feat. Dimitris Goutziamanis)
09 Paths of the Shadows
10 Bound
11 Dancing Shadows (feat. Angelos Gerogiannis)
12 Beyond the Doors of Sleep (feat. Ruby Bouzioti)
13 I Do Care
14 Death is Coming
15 Mother (A word for God) (feat. Kosta Vreto)
16 Till Death Do Us Part (Requiem)

8/10
Review By Hellena Mihailidou

English Version Below

 

Sunday afternoon and I’m a guest of FORBIDDEN SEED and more specifically Constantin Maris for an exclusive first listen of their third album. Concept album with The Crow theme both from the movie and the comic book. This is the first of two parts entitled On Blackest Wings, Shadow of the Crow Pt. I which is out on Friday, February 25th via Steel Gallery.

The well-known guitar virtuoso Kosta Vreto (WARDRUM) makes guest appearances on three songs but in addition he does arrangements of the instrumental and choral parts of the album together with Sakis Bandis (HORIZON’S END, HAIL SPIRIT NOIR). The production has been handled by Kosta Vreto together with the band’s mastermind, guitarist and vocalist Constantin Maris, at LittleBig Studio, in Thessaloniki.

Regarding the production we will say that although there are orchestras for the first time for FORBIDDEN SEED, they are quite in the “background” while the sound is strongly guitar driven with the guitars playing the leading role. The performance of Constantin on vocals has evolved quite a bit and he has left behind the strong influence that he has had up until now of Matt Barlow. His performance may for the first time also have references to his beloved David Bowie. Musically the compositions are like a hybrid between Savatage and Evergrey, maybe even a bit of Kamelot, with the ballads on the album strongly reminiscent of WASP.

Apart from Kosta Vreto (you wouldn’t exactly call him a guest) in his presence on the album, the album is enriched with the presence of Roubi Bouzioti, Dimitris Goutziamanis, Angelos Gerogiannis, Sakis Bandis.

The storytelling, both compositionally and lyrically, is very well balanced with the result having a very good flow. The compositions are well crafted and the “theatrical” elements that make up the backdrop of the story don’t “overload” the final result but serve it. As a whole, the album is a very ambitious work as a concept and the result came out very good considering the means the band had at hand and how they utilised them.

On Blackest Wings, Shadow of the Crow Pt. I tracklist

01 Awakening
02 On Feathered Wings
03 I Am
04 Murderers Among Us
05 Clown
06 Paint your Face
07 Victims Aren’t We All
08 Greed (feat. Dimitris Goutziamanis)
09 Paths of the Shadows
10 Bound
11 Dancing Shadows (feat. Angelos Gerogiannis)
12 Beyond the Doors of Sleep (feat. Ruby Bouzioti)
13 I Do Care
14 Death is Coming
15 Mother (A word for God) (feat. Kosta Vreto)
16 Till Death Do Us Part (Requiem)

8/10
Review By Hellena Mihailidou

 

 

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.